25.6.13

Η ΦΩΝΗ

Ίσως να μην είναι και τόσο παράλογο να πιστέψει κανείς πως ολόκληρη η ιστορία της Δυτικής μουσικής προσπάθησε, και προσπαθεί ακόμα, να συναγωνιστεί ετούτη την προϊστορική κραυγή εξ Ανατολών (00:10-00:32):Άξιοι και οι δυο, οφείλουμε να συμπληρώσουμε!


No comments:

Post a Comment